Menu
Články podle témat
Obrazové zpravodajství
Besídka školní družiny - 16
2.oddělení - I.Veselá - 13.6.2016
zobrazení: 604
Odkazy
Školní psycholog
Školní pedagogické pracoviště
Mgr. Pavel Kroy
tel.: 702071370
e-mail: kroy@2zsberoun.cz
pondělí 9 - 13 h
Hledání v článcích
Sbírej toner
Pomáháme sběrem tonerů. Zapojte se také.

Sbírej toner

Škola udržitelného rozvoje
aktivní škola
PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL
Ovoce do škol

Nastavení podmínek pro otevření školy pro 1.stupeň od 25.5.2020

stupen Vážení rodiče, abych alespoň částečně vyhověl pokynům MŠMT a 25. 5. 2020 otevřel školu pro žáky 1. stupně k dobrovolné docházce, stanovil jsem následující podmínky (personální, materiální a hygienické podmínky).
UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK (skupiny, časy, čestné prohlášení, ....) PROBĚHNE PŘÍŠTÍ TÝDEN.

 


Otevření na naší základní škole:

·         Žáci budou rozděleni do neměnných skupin po 15.

·         Pokud je ve třídě nahlášeno víc dětí než 15, rozdělí žáky do skupin ředitel školy.

·         V případě malé naplněnosti některých skupin, budou spojeny děti z různých ročníků.

·         Třídní učitelé kromě dopolední výuky povedou podle nastaveného systému zároveň i výuku na dálku.

·         Provoz ranní družiny nebude zabezpečen!

·         Budova bude otevřena v 7:35 hod., děti se sejdou dle rozpisu na určeném místě a v určeném čase, po skupinách budou s pedagogickým doprovodem odcházet do šatny a do určené třídy, kde splní všechny hygienické podmínky (mytí a dezinfekce rukou). Prosíme o dochvilnost!!!

·         Aktivity skupin budou zakončeny do 12:00 hod.

·         Nejpozději ve 12:00 hod. bude škola uzavřena.

·         Vyučování bude započato a zakončeno dle rozpisu, který bude před otevřením zveřejněn na stránkách školy. 

·         Po ukončení dopoledních aktivit si zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba vyzvedne dítě před školou nebo děti odejdou samostatně domů (podle informací, které předají při prvním vstupu do školy)

·         Obědy se vydávat nebudou.

·         Zákonným zástupcům dle hygienického opatření nebude do školy vstup umožněn, do školy mohou vstoupit pouze žáci.Při příchodu do školy je třeba odevzdat čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem. Pokud žák toto prohlášení nepředloží, nemůže být zařazen do skupiny a vpuštěn do školy. Zákonný zástupce si po telefonickém upozornění školy musí dítě neprodleně u školy vyzvednout.Hygienická  pravidla provozu škol
 • ·         Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům.
 • ·         Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • ·         Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. O nošení roušek ve třídě rozhoduje pedagog.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • ·         Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • ·         Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
 • Neprodleně po přezutí, nejpozději po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
 • ·         V průběhu pobytu ve třídě nemusí (pokud učitel nerozhodne jinak) žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • ·         Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • ·         Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí a vydezinfikují ruce ve své třídě.
 • ·         V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • ·         Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. Rodiče mají povinnost informovat o neúčasti do 7:30 hod.
 • ·         Tělesná výchova je zakázána!Autor: Antonín Leopold | Vydáno 13. 05. 2020 | 1083 přečtení

Novinky
28.05.2020:
Pro toho, kdo chce trénovat mozek
podrobnosti ZDE

22.05.2020:
Nabídka na prázdniny
podrobnosti ZDE

13.05.2020:
PRO DEVÁŤÁKY

13.05.2020:
PRO DEVÁŤÁKY

12.05.2020:
Něco veselého....
mbk
Kontakty
adresa:
Základní škola Beroun
Wagnerovo náměstí 458
266 01 Beroun
IČO: 70975001
IZO: 002 050 633

telefon sekretariát:
311 623 315
e-mail:
sekretarka@3zsberoun.com

telefon ředitel školy:
311 622 198
731 070 423
fax:
311 623 315
e-mail:
reditel@3zsberoun.com

Další kontakty a údaje zde

Stránky školní družiny

Projekty
Informace o projektu "Šablony II"


Naše škola je zapojena do projektu MAP

Projekt Pro školy


Aktivní škola
Zvonění
1. hod.: 08:00 - 08:45
2. hod.:08:55 - 09:40
3. hod.:10:00 - 10:45
4. hod.:10:55 - 11:40
5. hod.:11:50 - 12:35
6. hod.:12:45 - 13:30
7. hod.:13:40 - 14:25
8. hod.:14:35 - 15:20
Zřizovatel
MÚ Beroun
Info