Než zazvoní - výsledky

zazvoNež zazvoní ve spolupráci se základními školami z celé České republiky provedlo v průběhu března průzkum s 1590 žáky devátých tříd. V průzkumu jsme se zaměřovali nejen na jejich důvody k výběru daných škol, ale také na očekávání i obavy, které se s přestupem na střední školu pojí.

Hlavní zjištění:

  • Velkou roli ve výběru středních škol, na které si žáci podali své přihlášky, sehrál den otevřených dveří a pověst školy. Více než polovina žáků (54 %) uvedla, že jedním z hlavních důvodů ve výběru střední školy, na kterou podali přihlášku na prvním místě, byl pozitivní pocit, který si odnesli ze Dne otevřených dveří. Při výběru školy na druhém místě bylo pro žáky nejdůležitější, jakou má škola v jejich okolí pověst (40 %).
  • Den otevřených dveří byl také největším zdrojem informací o školách, na které si žáci podali přihlášky. O škole na prvním místě se zde dozvědělo nejvíce informací 37 % dotazovaných, o druhé zvolené škole 27 % dotazovaných.
  • Více než polovině dotazovaných žáků nepoděkovala ani první (52 %) ani druhá škola (58 %) za podání přihlášky. Projevit uchazeči vděk za zájem o školu je stěžejní pro budování dlouhodobého pozitivního vztahu s potenciálními žáky.
  • Více než polovina žáků uvedla, že se na webové stránky první zvolené střední školy dívá alespoňjedenkrát týdně (55 %). Na web druhé školy se alespoň jedenkrát týdně dívá 39 % žáků, kteří si podali dvě přihlášky. Školy by tak měly na stránkách školy uvádět aktuální informace pro uchazeče o studium spojené s přijímacím řízením, ale také náborovými aktivitami, jako je třeba Den otevřených dveří.
  • Téměř polovina respondentů (45 %) musí na webových stránkách školy na prvním místě delší dobu hledat, než najde důležité informace o příjímacích zkouškách. U školy na druhém místě má problém vyhledat důležité informace. dokonce 51 % respondentů. Přehlednost webových stránek může sehrát při výběru školy taktéž zásadní roli. Informace pro uchazeče či zájemce o studium by na nich měly být snadno k nalezení.
  • Většina dotazovaných deváťáků (78 %) vyjádřila obavy z přijímacích zkoušek. Připravit žákům u přijímacích zkoušek příjemné prostředí, jim může nejen pomoci k lepšímu výkonu, ale také to může mít vliv na jejich následné rozhodnutí o podání zápisového lístku.
  • Pouze 35 % dotazovaných uvádí, že alespoň jedna ze škol, na kterou si podali přihlášku, nabízí možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky na nečisto. Uspořádání přijímaček na nečisto je pro školy výbornou příležitostí, jak prohloubit vztah s uchazeči, a zároveň pomůže žákům odbourat strach z neznámého.
  • Nejvíce žáků (41 %) uvedlo, že se obávají náročnosti učiva na nové škole, druhou nejčastější obavou, bylo, že si nenajdou kamarády (20 %). Noví spolužáci ale zároveň jsou tím, na co se dotazovaní na střední škole nejvíce těší (41 %). Přechod na novou školu je možné budoucím žákům zpříjemnit a usnadnit uspořádáním seznamovacích akcí či založením facebooké skupiny pro uchazeče.
  • Deváťáci jsou v 53 % přesvědčení o tom, že střední škola je má na prvním místě připravit na práci, které se po škole chtějí věnovat. 30 % respondentů od školy také očekává, že je dobře připraví na další studium.

 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám při sběru dat pomáhají.

S přátelským pozdravem

za tým Než zazvoní, Bc. Hana Morávková, +420 736 624 840,  moravkova@nezzazvoni.cz 

Plnou verzi průzkumu Vám doporučujeme stáhnout ve formě PDF zde.

zazvoni


Autor: Antonín Leopold | Vydáno 04. 04. 2019 | 252 přečtení

Novinky
18.10.2019:
Ovoce do škol
Dobrý den, SZIF každoročně na září a říjen vyhlašuje předběžný finanční limit na žáka, který nesmí být dodavatelem překročen. Z důvodu vyčerpání tohoto limitu dodávky v projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol ve 43. a 44. týdnu nebudou probíhat. Budeme se na Vás těšit v týdnu od 4. listopadu, kdy bude stanoven celkový limit na celý školní rok. Děkujeme a přejeme příjemně strávený závěr měsíce a podzimní prázdniny.


17.10.2019:
13. ročník FLORBALOVÉHO TURNAJE
žáků 4. a 5. tříd ZÁKLADNÍCH ŠKOL STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2019 - dužstvo školy obsadilo 3. místo.


15.10.2019:
NÁLEZ KOLOBĚŽKY
Do ředitelny přinesl starší občan Berouna koloběžku!!!!

10.10.2019:
Hrnky čekají na vaše nápady

08.10.2019:
Logická olympiáda 6. - 9.ročník
target

04.10.2019:
Ovoce do škol
41.týden bude jablko

04.10.2019:
Pozvánka na halloween v muzeu – DDM Beroun
hellow
Kontakty
adresa:
Základní škola Beroun
Wagnerovo náměstí 458
266 01 Beroun
IČO: 70975001
IZO: 002 050 633

telefon sekretariát:
311 623 315
e-mail:
sekretarka@3zsberoun.com

telefon ředitel školy:
311 622 198
731 070 423
fax:
311 623 315
e-mail:
reditel@3zsberoun.com

Další kontakty a údaje zde

Stránky školní družiny

Zvonění
1. hod.: 08:00 - 08:45
2. hod.:08:55 - 09:40
3. hod.:10:00 - 10:45
4. hod.:10:55 - 11:40
5. hod.:11:50 - 12:35
6. hod.:12:45 - 13:30
7. hod.:13:40 - 14:25
8. hod.:14:35 - 15:20
Zřizovatel
MÚ Beroun
Projekt
Škola udržitelného rozvoje
aktivní škola
Info