31.1.2018 - pololetní vysvědčení

pv31.1.2018 je datum, kdy školství poutá pozornost všech médií. O školství se také hodně mluví před volbami......
Dnes žáci naší školy dostali VÝPIS VYSVĚDČENÍ za první pololetí. Pro žáky a ani pro jejich rodiče by hodnocení nemělo být překvapení, protože informací o stavu vědomostí je dostatečné množstí (žákovská knížka, konzultace, .....).

Jedna z věcí, která je často probírána je, jak hodnotit. Známky, slovní hodnocení nebo kombinace obojího. Jaké jsou na to názory se můžete podívat ZDE. Je jisté, že jsou-li dobře a jasně nastavená pravidla, neměl by být problém. A stejně tak je jisté, že každý žák přijímá hodnocení jinak.
Učitelé jsou někdy stavěni před dilema - "Mám dát sólovou známku?" a teď "babo raď!". S tím se musí učitel vyrovnat sám. Vyrovnat s hodnocením se musí žáci i jejich rodiče. Pokud rodiče mají s hodnocením problém, mohou podle školského zákona požádat o přezkoumání výsledků.

- Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci pololetí, může nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků – tedy ještě v pondělí  5.2.2018.

Doufám, že tímto sdělením nespustím lavinu žádostí......

Pro zajímavost předkládám jak se "známkuje" v jiný zemích:
 • Stejný způsob klasifikace jako Česko a Slovensko užívá také Rakousko

 • Pětistupňovou klasifikaci s obráceným pořadím známek (5 = výborný) užívá Bosna, Estonsko, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Portugalsko, Rusko, Slovinsko, Srbsko, Turecko, na odborných školách také Finsko.

  Čtyřstupňovou klasifikaci, kde nejlepší známkou je 5, se užívá na vysokých školách v Polsku.

  Šestistupňovou klasifikaci, kde nejlepší známkou je 1, užívalo Německo.

  Obrácenou šestistupňovou klasifikaci (nejlepší známka je 6) užívá Bulharsko, Polsko a Švýcarsko.

  Desetistupňovou klasifikaci, kde nejlepší známka je 10, užívá Belgie, Brazílie, Finsko, Francie, Itálie, Litva, Mexiko, Nizozemsko, Rumunsko, Řecko, Španělsko. V Belgii a ve Francii se někdy užívá i dvacetistupňová klasifikace (nejlepší známka je 20).

  Ve Velké Británii, v Kanadě a v USA se nejčastěji klasifikuje písmeny, přičemž nejlepší známka je A (resp. A*, A+), nejhorší D (případně i E, F, G, U). (převzato z wikipedie)


Jak vypadala vysvědčení dříve, se můžete podívat ZDE. Doporučuji věnovat zvýšenou pozornost poslední uvedenému vysvědčení. 

Když už jsem si "prohlížel" ta vysvědčení, napadlo mě (bývalého tělocvikáře) se podívat, jak to vlastně začalo s tělesnou výchovou na školách.

Snahy poskytnout mládeži příležitost k tělesným cvičením se objevily společně se vznikem požadavku všestranné výchovy již v 17. století. Jejím propagátorem byl zejména Jan Amos Komenský. Kvůli vlivu různých okolností však k převedení k praxi došlo až ve století osmnáctém, díky školním reformám Marie Terezie. Pokrokoví pedagogové a vlastenečtí učitelé si s dětmi ve škole hrají, provádějí jednoduchá cvičení, chodí se s dětmi koupat, sáňkovat a dělají s nimi jiné pohybové činnosti.

V souvislosti s těmito reformami se usilovalo o zařazení tělesné výchovy do učebního procesu, ovšem nový školský zákon přijatý v roce 1805 tělocvik opět negoval. Přesto se zájem o něj, zásluhou některých učitelů, na školách zvyšoval. Za zavedení tělocviku do škol bojovali takové osobnosti jako K. Amerling, J. E. Purkyně nebo B. Bolzano (Nováček, 2001).

Po porážce Rakouska ve válce s Pruskem přistoupilo Rakousko v roce 1869 k zásadní reformě školské soustavy, přičemž součástí reformy bylo zavedení tělesné výchovy jako povinného předmětu do školního curricula obecných škol.

První osnovy používané u nás vycházely ze Spiessova systému formální analýzy pohybů a soustřeďovaly se na cvičení prostná, pořadová a nářaďová. Vyznačovaly se přemírou někdy málo účinných “metodických rad”. Cíle školní tělesné výchovy byly zaměřeny na rozvoj síly, obratnosti, jistoty, odvahy a sebedůvěry. Rozsah výuky byl stanoven na 2 vyučovací hodiny týdně.

Tělesná výchova v této době byla nezáživná, značně trpěla formalismem a byl naprostý nedostatek teoretické a metodické literatury (Vilímová, 2009).

https://is.muni.cz/th/142659/fsps_m/Diplomka_Niederle.pdf
Autor: Antonín Leopold | Vydáno 31. 01. 2018 | 152 přečtení

Související články:
Nalezené věci (16.02.2018)
Evropský strom roku 2018 (15.02.2018)
Info č.8: závěrečné (13.02.2018)
Závěrečné info: (05.02.2018)
Info č. 6 a 7: (03.02.2018)
Info č.5: (02.02.2018)
Info č.4: SMS komunikace (01.02.2018)
Info č. 3: (31.01.2018)

Novinky
16.02.2018:
Ovoce do škol

16.02.2018:
Školní družina

13.02.2018:
KMD
mk
Dnes se uskutečnilo 3. předstvení klubu.

10.02.2018:
OO v Čj 8.-9.ročník
naleznete ZDE

07.02.2018:
NÁLEZ
SIM karty botnících. Je v ředitelně.

01.02.2018:
OK olympiády v AJ 8.9.ročník - výsledky

30.01.2018:
Městská knihovna - únor
nabídka ZDE
Kontakty
adresa:
Základní škola Beroun
Wagnerovo náměstí 458
266 01 Beroun
IČO: 70975001
IZO: 002 050 633
telefon sekretariát:
311 623 315
telefon ředitel školy:
311 622 198
731 070 423
fax:
311 623 315
e-mail:
3zsberoun@seznam.cz

Další kontakty a údaje zde

Stránky školní družiny

Zvonění
1. hod.: 08:00 - 08:45
2. hod.:08:55 - 09:40
3. hod.:10:00 - 10:45
4. hod.:10:55 - 11:40
5. hod.:11:50 - 12:35
6. hod.:12:45 - 13:30
7. hod.:13:40 - 14:25
8. hod.:14:35 - 15:20
Zřizovatel
MÚ Beroun
Projekt
Škola udržitelného rozvoje
aktivní škola
Info