Dějepisná olympiáda

dookDějepisná olympiáda (DěO) je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis v rámcových vzdělávacích programech a organizovaná jako cílevědomá vzdělávací aktivita založená na systematické práci s talentovanými žáky zejména 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií, 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.

Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností. Tematické zaměření 47. ročníku je „To byla první republika aneb Československo v letech 1918 - 1938".
Možná, že se mýlím, ale mám pocit, že všechny olymipády (nejen dějepisná) jsou rok od roku těžší. O to větší radost mi udělali naši reprezentanti. Aby se prosadili, museli si nastrudovat téma podle doporučené literatury:

školní kolo: Učebnice dějepisu pro II. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

                   se schválenou doložkou MŠMT

okresní kolo:  AUGUSTA, P. a HONZÁK, F., 1992. Československo 1918-1938.

                   Praha: Albatros. ISBN: 80-00-00311-2                      

krajské kolo: KUKLÍKOVI, J. a J., 2005. Dějepis 4, Nejnovější dějiny. Praha: SPN.

                   ISBN: 80-7235-175-3   (str.: 7 - 62)

ústřední kolo: BĚLINA, P. A KOL., 1992 a další vydání. Dějiny zemí koruny české II.

                   Praha: Paseka. ISBN: 80-85192-30-6   (hlava IV., str.: 148 – 200) 

                  
Výsledky okresního kola naleznete ZDE
Anně, Tomášovi i Alžbětě patří pochvala i poděkování za reprezentaci školy.

Autor: Antonín Leopold | Vydáno 18. 01. 2018 | 537 přečtení

Novinky
15.11.2018:
Pozvánka
pernik

13.11.2018:
Pozvánka
kraso

09.11.2018:
Pomáháme
100

09.11.2018:
Doplnění článku
Aktivní poznávání .... o pohled Nikolkykolky

05.11.2018:
Městská knihovna - listopad
podrobnosti ZDE
knihovnický zpavodaj Okamžik


25.10.2018:
Florbal - Králův Dvůr
družstvo 4.-5.ročníku obsadilo 3.místo. Gratulujeme.

18.10.2018:
Výroční zpráva 2017/2018
je zveřejněna v souborech ke stažení

17.10.2018:
Výstava fotografií
100

08.10.2018:
Zpravodaj Městské knihovny
Kontakty
adresa:
Základní škola Beroun
Wagnerovo náměstí 458
266 01 Beroun
IČO: 70975001
IZO: 002 050 633

telefon sekretariát:
311 623 315
e-mail:
sekretarka@3zsberoun.com

telefon ředitel školy:
311 622 198
731 070 423
fax:
311 623 315
e-mail:
reditel@3zsberoun.com

Další kontakty a údaje zde

Stránky školní družiny

Zvonění
1. hod.: 08:00 - 08:45
2. hod.:08:55 - 09:40
3. hod.:10:00 - 10:45
4. hod.:10:55 - 11:40
5. hod.:11:50 - 12:35
6. hod.:12:45 - 13:30
7. hod.:13:40 - 14:25
8. hod.:14:35 - 15:20
Zřizovatel
MÚ Beroun
Projekt
Škola udržitelného rozvoje
aktivní škola
Info