Nominací na pozice členů Řídícího výboru pro projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Beroun

trojka PROSÍM TAKÉ O INFORMOVÁNÍ RODIČŮ DĚTÍ A ŽÁKŮ   –  O PŘEPOSLÁNÍ TÉTO ZPRÁVY E-MAILEM,  VYTIŠTĚNÍ A VYVĚŠENÍ V PROSTORÁCH VAŠÍ ŠKOLY.

Děkuji za pochopení a spolupráci v informování rodičů.

Mgr. Pavla Dobešová, manažerka projektu MAP ORP Beroun

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Kancelář č. C 222 budova C, 1.patro


Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás oslovit s žádostí o podání nominací na pozice členů Řídícího výboru pro projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Beroun (dále jen MAP ORP Beroun).

Řídící výbor (dále jen ŘV) je rozhodovací orgán v procesu plánování, tvorby a schvalování MAP ORP Beroun. ŘV je zejména platformou partnerství. Spolupracuje se všemi aktéry v oblasti vzdělávání, je hlavním reprezentantem MAP, zajišťuje přenos informací v území, schvaluje Strategický rámec místního akčního plánu.

V řídícím výboru by měli být zastoupeni představitelé všech relevantních aktérů v oblasti vzdělávání: zástupci zřizovatelů různých typů škol, zástupci vedení škol a učitelů-leadrů, zástupci základních uměleckých škol, organizací neformálního a zájmového vzdělávání, dále zástupci rodičů, místních akčních skupin, Středočeského kraje. Členy by měli být také představitelé Krajského akčního plánu vzdělávání a programu Integrované teritoriální investice.

 

ŘV se schází minimálně 2x ročně. Protože je ale nezbytně nutné do prosince letošního roku schválit Strategický rámec tak, aby všichni žadatelé o evropské dotace v ORP Beroun mohli ve vyhlášené výzvě č. 46/47 podávat své žádosti, je nutné, aby do konce roku 2016 proběhla 3 jednání ŘV. Na jeho prosincovém zasedání by mělo dojít ke schválení „Strategického rámce do roku 2023 MAP ORP Beroun“.

Je velice důležité, aby v ŘV byli zástupci všech aktérů ve vzdělávání a ŘV výbor byl kompetentní a usnášeníschopný. Bez ŘV nelze dokončit první fázi projektu MAP ORP Beroun tj. schválit Strategický rámec.

Více informací o MAP ORP Beroun naleznete v příloze a na http://www.mesto-beroun.cz/obcan/skolstvi/.


Vyjádření, zda se Vy nebo jiný nominovaný zástupce Vaší organizace bude aktivně účastnit tvorby MAP ORP Beroun jako člen Řídícího výboru, pošlete prosím nejpozději do 24. října 2016 na na e-mail: map@muberoun.cz.

Uveďte prosím jméno svého kandidáta, organizaci/subjekt, kterou zastupuje a kontaktní údaje.

Ustanovující jednání řídícího výboru proběhne 31. října 2016 od 16 hodin v prostorách MěÚ Beroun, Husovo nám. 68, Velká zasedací místnost, 1. patro, budova A.

Vaše případné dotazy ráda zodpovím.

Děkuji Vám za spolupráci. 

S pozdravem,

Mgr. Pavla Dobešová, manažerka projektu MAP ORP Beroun

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Kancelář č. C 222 budova C, 1.patro

Městský úřad Beroun
tel:       +420 311 654 185

mob:   +420 702 073 397
e-mail: map@muberoun.cz

www.mesto-beroun.cz/obcan/skolstvi/


 

Autor: Antonín Leopold | Vydáno 18. 10. 2016 | 1121 přečtení

Novinky
24.01.2020:
Ovoce do škol

24.01.2020:
Výsledky olympiády v Aj
oaŠtěpánovi patří poděkování a gratulace

22.01.2020:
Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích ve školním roce 2019/2020.

21.01.2020:
Barevný týden
a jak ho viděli žáci V.C.  

14.01.2020:
Medvědi slavili
podívejte se ZDE

10.01.2020:
Den otevřených dílen - SOŠ a SOU Hlinky
hlinky
Kontakty
adresa:
Základní škola Beroun
Wagnerovo náměstí 458
266 01 Beroun
IČO: 70975001
IZO: 002 050 633

telefon sekretariát:
311 623 315
e-mail:
sekretarka@3zsberoun.com

telefon ředitel školy:
311 622 198
731 070 423
fax:
311 623 315
e-mail:
reditel@3zsberoun.com

Další kontakty a údaje zde

Stránky školní družiny

Projekty
Informace o projektu "Šablony II"


Naše škola je zapojena do projektu MAP

Projekt Pro školy


Aktivní škola
Zvonění
1. hod.: 08:00 - 08:45
2. hod.:08:55 - 09:40
3. hod.:10:00 - 10:45
4. hod.:10:55 - 11:40
5. hod.:11:50 - 12:35
6. hod.:12:45 - 13:30
7. hod.:13:40 - 14:25
8. hod.:14:35 - 15:20
Zřizovatel
MÚ Beroun
Info