Menu
Články podle témat
Obrazové zpravodajství
lehká atletika - 18
... pracovitý a pochválený pomocný rozhodčí!!!
zobrazení: 721
Jídelníčky
Odkazy
Aktivní škola
Aktivní škola
Školní psycholog
Školní pedagogické pracoviště
Mgr. Pavel Kroy
tel.: 702071370
e-mail: kroy@2zsberoun.cz
pondělí 9 - 13 h
Sbírej toner
Pomáháme sběrem tonerů. Zapojte se také.

Sbírej toner

Hledání v článcích
PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL
Ovoce do škol

Testování IQ - MENSA

ZSMensa ČR je součástí organizace Mensa International, sdružující osoby s IQ v pásmu horních 2 % populace. Ve světě má Mensa přes 100 tisíc členů. Česká Mensa má přibližně 2000 členů. Hlavním cílem Mensy je rozvíjení inteligence ve prospěch lidstva.

Jak se přihlásit k testování:

Konkrétní termíny pro jednotlivé školy budou zadány na web Mensy a bude možné se hlásit elektronicky. Podstatné je, jestli děti přinesou lísteček se souhlasem zákonného zástupce, ale vždy prosíme aby se co největší počet dětí přihlásil i přes internet - rodiče tak zadají všechny potřebné údaje a nespoléháme se na údaje, které napíší děti na testovací arch, a tak máme menší počet nedoručených výsledků a chyb v datech narození a podobně.
Termíny:
19.9. – 23.9. 2011
– přesný termín bude určen podle počtu zájemců
Když přijde někdo v den testování se souhlasem od rodičů a bude místo,bude otestován také. Pokud někdo zapomene přinést peníze, tak může test absolvovat také, dostane složenku a po uhrazení pošleme výsledek.
Informace k testování:
Společnost Mensa provádí základní testování IQ prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. Nad správností prováděných testování dohlíží psycholožka Mensy ČR - PhDr. Dagmar Jílková. Test trvá 40 minut a lze jej opakovat maximálně třikrát s minimálně roční přestávkou mezi jednotlivými pokusy. Každý, kdo se zúčastní mensovního testu, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost. Při absolvování testu s výsledným IQ na 130 (percentil 99 - 100) bude testovaným nabídnuto členství v Mense ČR.
Cena testování je 150,-Kč/os - peníze vybere od dětí testující na místě. Testování je určeno pro všechny od 5 do 100 let. Test je neverbální a kalibrovaný podle věku. Na jednu skupinu je potřeba 20-25 min. na seznámení s testem a administrativu a 40 min. čistého času na vlastní test. Žáci ve věku 5 – 7 let budou ve skupinách maximálně po deseti (bude jim poskytnuta individuální pomoc)

Po stanovení přesného termínu je třeba se přihlásit na testování přes internet. Je to důležité, usnadní to administrativu a sníží počet chyb při vyplňování záhlaví testu. (www.mensa.cz sekce testování nebo kalendář). Testovat můžeme pouze děti, které mají podepsaný souhlas rodičů s testem – viz níže. (Platí pro děti do 15 let)

Výsledky testování jsou důvěrné, děti je dostanou poštou na jejich adresu do 4 týdnů od testování. Škola obdrží anonymní statistické vyhodnocení testování. Kolik z testovaných dětí spadá do jednotlivých inteligenčních pásem.


Další informace o projektech Mensy a pořádaných akcích (soutěže, projekt "škola spolupracující s Mensou", pomoc při zakládání klubů nadaných dětí, pobytových kempech pro nadané děti a další) naleznete na www.mensa.cz.


Přeji příjemný den

S pozdravem

Mgr. Dana Havlová
Místopředsedkyně Mensy
dana.havlova@mensa.cz
TEL:  517 370 042
GSM:  607 886 874
Mensa České republiky
Adresa: Pod Žvahovem 463, 152 00 Praha 5, www.mensa.cz
Předseda Ing. Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, 603726030

Po celém světě provozuje Mensa testování IQ, které slouží k vyhledávání nadaných jedinců, kterým pak nabízí činnost vhodnou pro rozvoj jejich schopností. V ČR se Mensa zaměřuje, zejména prostřednictvím Dětské Mensy, na nabídku činností pro nadané mladé lidi, ať už jsou to jednorázové akce či účast v zájmových skupinách, nebo celoroční projekty. V době letních prázdnin pořádá Dětská Mensa speciální zábavně-vzdělávací letní campy.
Výsledek testu je cennou informací, která může sloužit třeba při rozhodování o dalším studiu nebo volbě povolání. Protože test je neverbální a nevyžaduje naprosto žádné znalosti (ani znalost jazyka), zjišťuje skutečnou úroveň zejména logického myšlení. Dokáže tedy odhalit vysokou inteligenci i tam, kde tomu např. školní výsledky neodpovídají.
V případě testování ve škole se platí snížený poplatek 150 Kč. Informaci o výsledku testu považuje Mensa za přísně důvěrnou a dostane ji pouze testovaná osoba. Výsledky zasíláme poštou  na adresu testovaného do 4 týdnů.
Informace o Mense ČR, jejich aktivitách a testování najdete na internetové adrese www.mensa.cz.
Velmi důležité je přihlásit dítě na testování i prostřednictvím www.mensa.cz sekce testování. Zamezíte tak případným chybám při vyplňování záhlaví testu.

Vzor přihlášky:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PŘIHLÁŠKA A SOUHLAS S TESTOVÁNÍM

Souhlasím, aby se můj syn/dcera ........................................................................................
naroz.  ………………............................. zúčastnil/a testování IQ pořádaného Mensou ČR.
Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s uchováváním našich uvedených osobních údajů dle z. č. 101/2000 sb.z. Souhlasím, aby naše osobní údaje (jméno, příjmení, kontaktní údaje) byly poskytnuty třetím osobám jen v rámci Mensy ČR.
v.........................................dne.....................................

………………………………………………………….    podpis zákonného zástupce 


Autor: Antonín Leopold | Vydáno 07. 09. 2011 | 8809 přečtení

Novinky
19.06.2019:
Zápis ze stravovací komise

14.06.2019:
Historický úspěch

14.06.2019:
Zámecký mumraj
poz

14.06.2019:
Ovoce do škol

13.06.2019:
GP v lehké atletice

13.06.2019:
Opravené výsledky AVNŽ
Po několika oprávněných reklamací opravené výsledky

10.06.2019:
V.C Švp Jesenice
Příjezd v pořádku!!!

09.06.2019:
Švp Jesenice III.C
Jak to viděla paní vychovatelka naleznete ZDE

07.06.2019:
Švp Jesenice

05.06.2019:
Pozdrav od IV.A ze školy v přírodě
poz poz

04.06.2019:
Švp Jesenice III.C
zpravodajství ze včerejška:
Hod šiškou (Jan Veselý by se divil)
Kontakty
adresa:
Základní škola Beroun
Wagnerovo náměstí 458
266 01 Beroun
IČO: 70975001
IZO: 002 050 633

telefon sekretariát:
311 623 315
e-mail:
sekretarka@3zsberoun.com

telefon ředitel školy:
311 622 198
731 070 423
fax:
311 623 315
e-mail:
reditel@3zsberoun.com

Další kontakty a údaje zde

Stránky školní družiny

Zvonění
1. hod.: 08:00 - 08:45
2. hod.:08:55 - 09:40
3. hod.:10:00 - 10:45
4. hod.:10:55 - 11:40
5. hod.:11:50 - 12:35
6. hod.:12:45 - 13:30
7. hod.:13:40 - 14:25
8. hod.:14:35 - 15:20
Zřizovatel
MÚ Beroun
Projekt
Škola udržitelného rozvoje
aktivní škola
Info