Kyoto in the Home

je mezinárodní vzdělávací projekt v oblasti environmentální výchovy zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie. Jeho cílem je poskytnout informace o praktických možnostech snižování spotřeby energie a využívání obnovitelných zdrojů energie v budovách škol a v domácnostech.

Kyoto

Ve 3 hodinách chemie jsme se žáky 9.ročníku pracovali na projektu

Kyoto in the home“ (Vzdělávací program o obnovitelných zdrojích a úsporách energie)

 Pro naše zapojení do projektu jsem vybrala témata týkající se fosilních a recentních paliv, biomasy. Úkolem bylo vyhledání dostupných informací v časopisech, novinách a internetu.Ze získaných materiálů vyrobit výstupní plakát a prezentovat danou problematiku před spolužáky. Porovnat vhodnost , dostupnost recentních a fosilních paliv, jejich negativní dopad na životní prostředí, výhody a nevýhody používání biomasy. Děti se úkolu zhostily velmi dobře – získat informace na internetu je již pro mnohé hračka. Horší je to se zpracováním dat – vše je důležité, vybrat podstatu dalo více práce. Také shodnout se ve skupině na grafickém provedení a rozvržení dat a obrázků nebylo tak snadné, jak by se na první pohled zdálo. Ač si danou problematiku rozebraly, tak se v každé skupince našel někdo, kdo materiál nesehnal, a muselo se trochu improvizovat. Prezentace výstupní práce se povedla všem. Někdo umí prodat i málo z toho, co má vytvořeno, jiná skupinka získala velké množství materiálů, ale prezentace trochu vázla. Protože se na projektu aktivně podíleli, žáci touto pro ně přitažlivější formou získali informace o tom, co je to biomasa, recentní a fosilní paliva.

Více informací o projektu lze získat na stránkách http://www.kyotoinhome.info/ nebo na http://www.reccr.cz/kyoto.html

Obrazové zpravodajství 

Autor: Dana Horáková | Vydáno 04. 01. 2008 | 2310 přečtení

Novinky
15.11.2019:
Berounský advent
beadve

13.11.2019:
Nabídka - kanoistika
kanoistika

10.11.2019:
Výroční zpráva
V souborech ke stažení je k dispozici výroční zpráva školy.

04.11.2019:
Přijímací řízení + den otevřených dveří Gymnázia Beroun
Tento školní rok bude Gymnázium Joachima Barranda Beroun pořádat ve spolupráci se společností Scio - Přijímačky nanečisto. Termíny zkoušek: 14. 12. 2019, 25. 1. 2020 a 21. 3. 2020. Informace a přihlašování naleznete na stránkách www.scio.cz/prijimacky.


03.11.2019:
Městská knihovna - listopad
Kontakty
adresa:
Základní škola Beroun
Wagnerovo náměstí 458
266 01 Beroun
IČO: 70975001
IZO: 002 050 633

telefon sekretariát:
311 623 315
e-mail:
sekretarka@3zsberoun.com

telefon ředitel školy:
311 622 198
731 070 423
fax:
311 623 315
e-mail:
reditel@3zsberoun.com

Další kontakty a údaje zde

Stránky školní družiny

Projekty
Informace o projektu "Šablony II"


Naše škola je zapojena do projektu MAP

Projekt Pro školy


Aktivní škola
Zvonění
1. hod.: 08:00 - 08:45
2. hod.:08:55 - 09:40
3. hod.:10:00 - 10:45
4. hod.:10:55 - 11:40
5. hod.:11:50 - 12:35
6. hod.:12:45 - 13:30
7. hod.:13:40 - 14:25
8. hod.:14:35 - 15:20
Zřizovatel
MÚ Beroun
Info