Menu
Články podle témat
Obrazové zpravodajství
Finále v parlamentu
2
zobrazení: 866
Odkazy
Školní psycholog
Školní pedagogické pracoviště
Mgr. Pavel Kroy
tel.: 702071370
e-mail: kroy@2zsberoun.cz
pondělí 9 - 13 h
Hledání v článcích
Sbírej toner
Pomáháme sběrem tonerů. Zapojte se také.

Sbírej toner

Škola udržitelného rozvoje
aktivní škola
PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL
Ovoce do škol

POZVÁNKA NA DĚTSKOU PORTU

brana DĚTSKÁ PORTA je soutěžní přehlídka interpretační a autorské tvorby jednotlivců i skupin, orientovaných na folk, country a příbuzné žánry. Je rozdělena do 8 věkových kategorií a probíhá ve dvou stupních. Prvním je cca 12 oblastních kol, konaných v průběhu podzimu na celém území ČR a druhým republikové finále, do něhož mohou postoupit jak vítězové kategorií, tak talenty na základě dosažených výsledků.

 


Celý článek... | Autor: Antonín Leopold | Vydáno 13. 01. 2020 | 281 přečtení

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ - Mezinárodní projekt TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

timss Projekt zjišťuje úroveň znalostí a dovedností žáků 4. a 8. ročníku základních škol v matematice a v přírodních vědách.

 

Hlavní šetření TIMSS 2019 se uskutečnilo od 6. do 31. května 2019 a zapojeno mělo být do něj 211 základních škol nacházejících se v různých krajích České republiky a přibližně 6 000 žáků. V každé škole zapojené do vzorku pak byli testováni žáci nejvýše dvou tříd 4. ročníku. V naší škole byly vybrány IV.A. a IV.B. (letošní V.A. a V.B.) Nedílnou součástí šetření jsou doprovodné dotazníky, které vyplňují žáci a jejich rodiče, učitelé matematiky a přírodních věd a ředitelé škol.
Sedmého cyklu šetření TIMSS, se účastnilo více než 60 zemí z celého světa.


Celý článek... | Autor: Antonín Leopold | Vydáno 09. 01. 2020 | 492 přečtení

Hlasujte pro nejúspěšnějšího sportovce Berounska

srNejúspěšnější sportovci Berounska roku 2019 se sejdou na slavnostním večeru 28. ledna v Kulturním domě Plzeňka. Vítěze jednotlivých kategorií vybere opět odborná porota, ale ani veřejnost nezůstává stranou. Právě nyní můžete vy svými hlasy rozhodnout, kdo získá ocenění v kategorii Cena veřejnosti.

Celý článek... | Autor: Antonín Leopold | Vydáno 07. 01. 2020 | 387 přečtení

Samostudium žáků 4. B

Třídní učitelka 4.B prosí rodiče žáků, aby zaslali krátký email na adresu dasha4@email.cz.

 

Český jazyk: vzory rodu ženského, vzor kost dokončit, pokračovat v učivu dle učebnice a pracovního sešitu.

Matematika: procvičovat násobení a dělení deseti, stem a tisícem. Pokračovat v pracovním sešitě. Násobení, dělení, sčítání a odčítání procvičovat do bloku.

Vlastivěda:
Téma mapy a pokračovat dále. Pracovat v pracovním sešitě odpovídající látku k tématům.

Číst knihu dle vlastní volby.



Samostudium žáků 9. ročníku

    9.A

ČJ - v pracovním sešitě PŘIJÍMAČKY test číslo 1, 2, 3 (str. 70 – 89)

AJ - Učebnice str. 52-53, Pracovní sešit str. 38-41

D - všechny informace na stránkách Jak na dějepis 9

F - Ochrana před radioaktivním zářením str. 80 - 81

Ch - Estery strana 67 vypsat poznámky, definice a použití. Opakování strana 68 všechna cvičení vypracovat do sešitu.

 

    9.B

ČJ - v pracovním sešitě PŘIJÍMAČKY test číslo 1, 2, 3 (str. 70 – 89)

AJ - (p. Drbalová) - odkazy na procvičování nepravidelných sloves a předpřítomného času

D - Domácí a zahraniční odboj

F - Ochrana před radioaktivním zářením str. 80 - 81

- Vnější geologické děje - Zvětrávání - mechanické, chemické, biologické, zemská přitažlivost - učebnice str. 69 - 71 i otázky a úkoly 1-3, cvičení v pracovním sešitě str. 32 - 34

Ch - Estery strana 67 vypsat poznámky, definice a použití. Opakování strana 68 všechna cvičení vypracovat do sešitu.

Samostudium žáků 8. ročníku

8.A

ČJ - všechny informace na stránkách Jak na dějepis 8 (odkaz dole v menu: český jazyk)

M - téma: Rovnice se závorkami; žáci opíší do sešitu vzorové řešení rovnice str. 20/D, dále pokračují řešením rovnic 20/5, 6, 7, str. 25/úlohy na závěr A,B cv. 1-7, vše včetně zkoušek

AJ  - (p. Pancnerová) - zopakuj si všechna nepravidelná slovesa, stupňování přídavných jmen, slovíčka WB Unit 1 - 5 (str. 76 - 79), tabulku s 12 časy a vypracuj si PROJECT na téma ENTERTAINMENT (cca speaking na 5 minut na známky)

AJ - (p. Drbalová) - odkazy na procvičování nepravidelných sloves a předpřítomného času

D - všechny informace na stránkách Jak na dějepis 8

F - vzhledem k mimořádné situaci nebudeme pokračovat v kapitole Elektrický proud, ale přečtěte si rozšiřující kapitoly na str. 63 - 76 Vlastnosti pružných těles, Kmitavý pohyb, Kmitání pružných těles, Vlnění - POUZE PŘEČÍST, BEZ POZNÁMEK DO SEŠITU); příští týden začneme kapitolu Zvuk (poskytnu prezentace, výpisky)

- Trávicí soustava - učebnice str. 78 - 79, umět popsat cestu sousta, celou TS, její jednotlivé části, trvalý a mléčný chrup - nakreslit a popsat obr. zubu, nemoci trávicí soustavy

- Užitečné živiny - str. 81-83, vysvětlit pojmy - metabolismus, cukr, tuky, bílkoviny, voda, minerální látky, vitaminy, přehled nejznámějších vitaminů

Z - více info, prezentace Průmysl, prezentace Zemědělství

Ch - Opakování strana 45 všechna cvičení vypracovat do sešitu; strana 61 napsat a naučit se koncovky zakončení kladných oxidačních čísel zpaměti.

 

8.B

ČJ - všechny informace na stránkách Jak na dějepis 8 (odkaz dole v menu: český jazyk)

M - téma: Rovnice se závorkami; žáci řeší rovnice str. 20/5, 6, 7, str. 25/úlohy na závěr A,B cv. 1-7, vše včetně zkoušek

AJ - (p. Jordák) Opakování učebnice str. 62, 63- adverbs of frequency, prac. sešit str. 74

AJ - (p. Drbalová) - odkazy na procvičování nepravidelných sloves a předpřítomného času

D - První fáze průmyslové revoluce, Habsburská monarchie do roku 1848 (uč. 52-59)

F - vzhledem k mimořádné situaci nebudeme pokračovat v kapitole Elektrický proud, ale přečtěte si rozšiřující kapitoly na str. 63 - 76 Vlastnosti pružných těles, Kmitavý pohyb, Kmitání pružných těles, Vlnění - POUZE PŘEČÍST, BEZ POZNÁMEK DO SEŠITU); příští týden začneme kapitolu Zvuk (poskytnu prezentace, výpisky)

- Trávicí soustava - učebnice str. 78 - 79, umět popsat cestu sousta, celou TS, její jednotlivé části, trvalý a mléčný chrup - nakreslit a popsat obr. zubu, nemoci trávicí soustavy

- Užitečné živiny - str. 81-83, vysvětlit pojmy - metabolismus, cukr, tuky, bílkoviny, voda, minerální látky, vitaminy, přehled nejznámějších vitaminů

Z - více info, prezentace Průmysl, prezentace Zemědělství

Ch - Opakování strana 45 všechna cvičení vypracovat do sešitu; strana 61 napsat a naučit se koncovky zakončení kladných oxidačních čísel zpaměti. 

 

8.C

ČJ - všechny informace na stránkách Jak na dějepis 8 (odkaz dole v menu: český jazyk)

M - Učebnice (2.díl):
1.3 Ekvivalentní úpravy rovnic (str. 11-17)
1.4 Řešení lineárních rovnic (str. 18-23)

AJ - (p. Pancnerová) - zopakuj si všechna nepravidelná slovesa, stupňování přídavných jmen, slovíčka WB Unit 1 - 5 (str. 76 - 79), tabulku s 12 časy a vypracuj si PROJECT na téma ENTERTAINMENT (cca speaking na 5 minut na známky)

D - První fáze průmyslové revoluce, Habsburská monarchie do roku 1848 (uč. 52-59)

F - vzhledem k mimořádné situaci nebudeme pokračovat v kapitole Elektrický proud, ale přečtěte si rozšiřující kapitoly nastr. 63 - 76 Vlastnosti pružných těles, Kmitavý pohyb, Kmitání pružných těles, Vlnění - POUZE PŘEČÍST, BEZ POZNÁMEK DO SEŠITU); příští týden začneme kapitolu Zvuk (poskytnu prezentace, výpisky)

- Trávicí soustava - učebnice str. 78 - 79, umět popsat cestu sousta, celou TS, její jednotlivé části, trvalý a mléčný chrup - nakreslit a popsat obr. zubu, nemoci trávicí soustavy
- Užitečné živiny - str. 81-83, vysvětlit pojmy - metabolismus, cukr, tuky, bílkoviny, voda, minerální látky, vitaminy, přehled nejznámějších vitamin

Z - učebnice str. 59 – 61 zemědělství
 - prezentace Zemědělství – poznámky do sešitu
 - pracovní sešit str. 54/cv. 1a (b), str. 55/cv. 3

Ch - Opakování strana 45 všechna cvičení vypracovat do sešitu; strana 61 napsat a naučit se koncovky zakončení kladných oxidačních čísel zpaměti.

 

8.D

ČJ - všechny informace na stránkách Jak na dějepis 8 (odkaz dole v menu: český jazyk)

AJ - (p. Horák) - Zopakovat Předpřítomný čas + Prac. sešit str. 58+59

D - První fáze průmyslové revoluce, Habsburská monarchie do roku 1848 (uč. 52-59)

F - vzhledem k mimořádné situaci nebudeme pokračovat v kapitole Elektrický proud, ale přečtěte si rozšiřující kapitoly na str. 67 - 79 Co je zvuk, Vlastnosti pružných těles, Kmitavý pohyb, Kmitání pružných těles, Vlnění - POUZE PŘEČÍST, BEZ POZNÁMEK DO SEŠITU); příští týden začneme kapitolu Zvuk (poskytnu prezentace, výpisky)

- Trávicí soustava - učebnice str. 78 - 79, umět popsat cestu sousta, celou TS, její jednotlivé části, trvalý a mléčný chrup - nakreslit a popsat obr. zubu, nemoci trávicí soustavy
- Užitečné živiny - str. 81-83, vysvětlit pojmy - metabolismus, cukr, tuky, bílkoviny, voda, minerální látky, vitaminy, přehled nejznámějších vitaminů

Ch - Opakování strana 45 všechna cvičení vypracovat do sešitu; strana 61 napsat a naučit se koncovky zakončení kladných oxidačních čísel zpaměti.

 



Samostudium žáků 7. ročníku

Většina žáků 7. tříd se teprve v neděli vrátí z lyžařského kurzu. Žáci, kteří zůstali doma a zadané učivo už prošli, by si měli více opakovat a procvičovat, než vše trochu sjednotíme. Informace budeme aktualizovat v pondělí 16. 3. odpoledne.

7.A

ČJ - informace

AJ - (p. Jordák) Učebnice str. 50-53, gramatika vysvětlena v prac. sešitě str. 70

D - Polsko a Litva, Pyrenejský poloostrov, Osmanská říše, Objevné plavby (uč. 84-92)

F - téma: Kapaliny; žáci si přečtou text z učebnice str. 62 - 68, zapíší si stručné poznámky - text v modrých obdélnících (shrnutí), prohlédnou si obrázky, promyslí otázky za každým tématem

- Části těla semenných rostlin - Kořen - jeho přeměny učebnice str. 69 + odpovídající cvičení v prac. sešitě
- Stonek - jeho funkce, vysvětlit pojmy - články, uzliny, byliny, dřeviny, lodyha, stvol, stéblo

 

7.B

ČJ - informace

AJ - (p. Jordák) Učebnice str. 50-53, gramatika vysvětlena v prac. sešitě str. 70

D - Rusko, Polsko a Litva, Pyrenejský poloostrov, Osmanská říše, Objevné plavby (uč. 84-92)

F - téma: Kapaliny; žáci si přečtou text z učebnice str. 62 - 68, zapíší si stručné poznámky - text v modrých obdélnících (shrnutí), prohlédnou si obrázky, promyslí otázky za každým tématem

- Prosím žáky o zaslání emailu na 3zs.pavlisova@gmail.com

 

7.C

ČJ - Prosím žáky o zaslání emailu na 3zs.pavlisova@gmail.com

M - procvičujte Racionální čísla (1. díl učebnice = Celá čísla, zlomky, desetinná - vše i záporné) a Poměr (2. díl učebnice do str. 16)

AJ - (p. Pancnerová) více info

D - Rusko, Polsko a Litva, Pyrenejský poloostrov, Osmanská říše, Objevné plavby (uč. 84-92)

F - Tlaková síla a tlak str. 54 - 56

- Části těla semenných rostlin - Kořen - jeho přeměny učebnice str. 69 + odpovídající cvičení v prac. sešitě
- Stonek - jeho funkce, vysvětlit pojmy - články, uzliny, byliny, dřeviny, lodyha, stvol, stéblo



Samostudium žáků 6. ročníku

    6.A

ČJ - v pracovním sešitě dokončit všechna cvičení na zájmena a zkontrolovat podle řešení

M - žáci dokončí do školního sešitu úlohy na závěr str. 61, dále řeší cvičení str.12/12, 13, 14, 15, 16, 17

AJ - (p. Horák) - zopakovat Přítomný čas Prostý / Průběhový - Prac. sešit str. 55, příp. 69-72

D - dokončit: Kultura ve starověkém Řecku, dále Řím a Etruskové str. 99 - 102

F - téma: Měření hmotnosti tělesa
žáci si přečtou text z učebnice str. 80 - 85, zapíší si do sešitu stručné poznámky (především text ve žlutých obdélnících), nakreslí do sešitu obrázek 2.21a - rovnoramenné váhy

- Kroužkovci - učebnice str. 63 - 65, otázky a úkoly 1-8, odpovídající cvičení v pracovním sešitě
- Členovci - učebnice str. 66-67, obecná charakteristika (vnější kostra, nervová soustava, malpigické trubice atd.)

Z - přečtěte si učebnici str. 54 MONZUNY A PASÁTY
- podle prezentace ODKUD A KAM VANOU VĚTRY zapsat do sešitu str. 10 - 15
- pracovní sešit str. 22/cv. 3,4

 

    6.B

ČJ - v pracovním sešitě dokončit všechna cvičení na zájmena a zkontrolovat podle řešení

M - Učebnice (2.díl):
8.1 Prvočísla a složená čísla (str. 81-84)
8.2 Společní dělitelé (str. 84-88)

AJ - (p. Horák) - zopakovat Přítomný čas Prostý / Průběhový - Prac. sešit str. 55, příp. 69-72

D - Sparta, Athény, Řecko-perské války, Athény v době Periklově (uč. 81-85)

F - téma: Měření hmotnosti tělesa
žáci si přečtou text z učebnice str. 80 - 85, zapíší si do sešitu stručné poznámky (především text ve žlutých obdélnících), nakreslí do sešitu obrázek 2.21a - rovnoramenné váhy

- Kroužkovci - učebnice str. 63 - 65, otázky a úkoly 1-8, odpovídající cvičení v pracovním sešitě
- Členovci - učebnice str. 66-67, obecná charakteristika (vnější kostra, nervová soustava, malpigické trubice atd.)

Z - Přečtěte si v učebnici str. 53 – 54 ODKUD A KAM VANOU VĚTRY, prezentaci ODKUD A KAM VANOU VĚTRY, zapište do sešitu (obrázek na str. 9 se můžete pokusit namalovat do sešitu, je i v učebnici)
Vyzkoušejte pokus: Napustit trochu vody do umyvadla a po vytáhnutí špuntu pozorovat vodní vír. Jsme na severní polokouli, takže by se měl točit vpravo. Pusťte si pokus.
- Pracovní sešit str. 21/cv. 1,2,3,4; 22/cv. 1, 2, 3, 4

 

    6.C

ČJ - Učebnice - znovu projít celá zájmena od str. 85 a od str. 118 se začít učit rozvíjející větný člen - předmět.

M - Učebnice (2.díl):
8.1 Prvočísla a složená čísla (str. 81-84)
8.2 Společní dělitelé (str. 84-88)

AJ - (p. Horák) - zopakovat Přítomný čas Prostý / Průběhový - Prac. sešit str. 55, příp. 69-72

D - Velká řecká kolonizace, Sparta, Athény, Řecko-perské války, Athény v době Periklově (uč. 80-85)

F - 2.5 Jednotky objemu. Měření objemu kapalin (str. 74-77)
2.6 Měření objemu pevného tělesa (str. 78-79)

- Kroužkovci - učebnice str. 63 - 65, otázky a úkoly 1-8, odpovídající cvičení v pracovním sešitě
- Členovci - učebnice str. 66-67, obecná charakteristika (vnější kostra, nervová soustava, malpigické trubice atd.)

Z - přečtěte si učebnici str. 54 MONZUNY A PASÁTY
- podle prezentace ODKUD A KAM VANOU VĚTRY zapsat do sešitu str. 10 - 15
- pracovní sešit str. 22/cv. 3,4



PRO ŠTĚSTÍ

pf20

Celý článek... | Autor: Antonín Leopold | Vydáno 30. 12. 2019 | 191 přečtení

beadve

Kultura Beroun a okolí

nostalgie Hezký den, několik akcí z minulého infa již proběhlo, ale máme tu pár nových včetně jedné last minute.

Celý článek... | Autor: Antonín Leopold | Vydáno 04. 12. 2019 | 327 přečtení

2.ročník charitativní sbírky pro útulek Srdcem pro kočky

cats Ve dnech 9. 12. – 13. 12. se naší škole koná dobrovolná sbírka pro kočičí útulek Srdcem pro kočky, který sídlí ve Vrbičanech u Kladna. Sbírku zaštiťuje paní učitelka Kováčová, žáci I. B a žáci VI. C, kteří se nabídli pomoci.  Hlavní sbírka se koná v pátek 13. 12. od 7 do 14 hodin v přízemí hlavní budovy. Za případnou pomoc srdečně děkujeme.

Celý článek... | Autor: Iveta Kováčová | Vydáno 02. 12. 2019 | 267 přečtení

Soutěžte o vyřezávaný betlém z dílny Jana Viktory

srChloubou berounské vánoční výzdoby je vyřezávaný betlém, jehož autorem je řezbář Jan Viktora. Každý rok se betlém rozrůstá o nové postavičky a ani letošní rok nebude výjimkou. Nově přibude kozlík a pejsek. Ale to není všechno. Město Beroun ve spolupráci s Janem Viktorou připravilo pro všímavé návštěvníky Berouna soutěž.
V betlému totiž bude umístěna ještě jedna nová figurka. Pokud ji odhalíte, napište ji do kupónu, který si můžete vystřihnout v prosincovém Radničním listu nebo jej získáte v informačním centru.

Celý článek... | Autor: Antonín Leopold | Vydáno 26. 11. 2019 | 314 přečtení

Nejúspěšnější sportovec Berounska za rok 2019 - NOMINACE SPUŠTĚNY !

sr Vážení sportovní přátelé,

 

dne 28.1.2020 se opět setkáme na tradičním vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec Berounska za rok 2019. Slavnostní předávání cen se uskuteční ve Společenském domě Plzeňka od 18:00 hodin. Tuto anketu pořádá každoročně město Beroun spolu s Českou unií sportu a agenturou Sport Action.


Celý článek... | Autor: Antonín Leopold | Vydáno 26. 11. 2019 | 553 přečtení

NABÍDKA KROUŽKU INFORMATIKY

infokrMá-li někdo chuť pracovat s dětmi, je třeba si toho vážit. Takových lidí je málo...





Celý článek... | Autor: Antonín Leopold | Vydáno 21. 11. 2019 | 340 přečtení

 | 0-15  | 15-30  | 30-45  | 45-60 | 60-75  | 75-90  | 90-105  | 105-120  | 120-135  | 135-150  | 150-165  | 165-180  | 180-195  | 195-210  | 210-225  | 225-240  | 240-255  | 255-270  | 270-285  | 285-300  | 300-315  | 315-330  | 330-345  | 345-360  | 360-375  | 375-390  | 390-405  | 405-420  | 420-435  | 435-450  | 450-465  | 465-480  | 480-495  | 495-510  | 510-525  | 525-540  | 540-555  | 555-570  | 570-585  | 585-600  | 600-615  | 615-630  | 630-645  | 645-660  | 660-675  | 675-690  | 690-705  | 705-720  | 720-735  | 735-750  | 750-765  | 765-780  | 780-795  | 795-810  | 810-825  | 825-840  | 840-855  | 855-870  | 870-885  | 885-900  | 900-915  | 915-930  | 930-945  | 945-960  | 960-975  | 975-990  | 990-1005  | 1005-1010  | 

Novinky
28.05.2020:
Pro toho, kdo chce trénovat mozek
podrobnosti ZDE

22.05.2020:
Nabídka na prázdniny
podrobnosti ZDE

13.05.2020:
PRO DEVÁŤÁKY

13.05.2020:
PRO DEVÁŤÁKY

12.05.2020:
Něco veselého....
mbk
Kontakty
adresa:
Základní škola Beroun
Wagnerovo náměstí 458
266 01 Beroun
IČO: 70975001
IZO: 002 050 633

telefon sekretariát:
311 623 315
e-mail:
sekretarka@3zsberoun.com

telefon ředitel školy:
311 622 198
731 070 423
fax:
311 623 315
e-mail:
reditel@3zsberoun.com

Další kontakty a údaje zde

Stránky školní družiny

Projekty
Informace o projektu "Šablony II"


Naše škola je zapojena do projektu MAP

Projekt Pro školy


Aktivní škola
Zvonění
1. hod.: 08:00 - 08:45
2. hod.:08:55 - 09:40
3. hod.:10:00 - 10:45
4. hod.:10:55 - 11:40
5. hod.:11:50 - 12:35
6. hod.:12:45 - 13:30
7. hod.:13:40 - 14:25
8. hod.:14:35 - 15:20
Zřizovatel
MÚ Beroun
Info